sandwich price calculator

Beräkna sandwichpaneler pris

Faktorer som påverkar priset på sandwichpaneler

Priset på sandwichpaneler påverkas av flera nyckelfaktorer som bestämmer den slutliga kostnaden. Här bryter vi ner de väsentliga faktorerna som bidrar till prissättningen av sandwichpaneler:

Materialval:

Valet av material för sandwichpaneler spelar en betydande roll i prissättningen. Du som kund kan välja att inkludera ytterligare packningar, samt att färgen kan påverka priset om den inte är en standardfärg eller om den är matt. För mineralullspaneler (MW) kan du välja olika kärntätheter, vilket också kommer att påverka priset.

Panelstyrka

Panelernas styrka är avgörande på platser med starka vindar, eftersom panelen måste vara starkare för att motstå sådana förhållanden. Det handlar inte om att stärka byggnaden i sig, utan att säkerställa att panelerna kan motstå yttre krafter, vilket kan resultera i högre kostnader för mer robusta paneler.

Ytbeläggning

Olika ytbeläggningar kan appliceras på sandwichpanelen för att förbättra dess utseende och ge ytterligare skydd mot olika miljöfaktorer. Vanliga beläggningar inkluderar polyester, PVDF, polyester med polyamid och HPS200. Valet av beläggning och dess appliceringsprocess kommer att påverka den totala kostnaden för sandwichpanelen.

Paneldimensioner

Dimensionerna på sandwichpanelen, inklusive dess längd och bredd, bidrar också till dess pris. Att välja icke-standard längder bredder påverkar slutpriset.

Sammanfattningsvis påverkas priset på sandwichpaneler av en rad kombination av faktorer, inklusive materialval, panelintegritet, ytbeläggning och paneldimensioner. Det är viktigt att noggrant överväga dessa faktorer när man uppskattar kostnaden för sandwichpaneler för Ert projekt.